Предсрочно e възстановено топлоподаването в ж.к. „Люлин“-6

   “Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти в ж.к. «Люлин»-6, че плановите ремонти по топлопреносната мрежа приключиха предсрочно и топлоподаването вече е възстановено.

   По време на профилактиката бяха обследвани топлофикационните съоръжения, като част от тях бяха подменени. Напомняме ви, че плановите ремонти са необходими, за да се гарантира качественото и надеждно топлоснабдяване по време на предстоящия отоплителен сезон.