Ремонтни дейности - Център

 „Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за извършване на планов ремонт на топлофикационните съоръжения в периода от 09.00 часа на 19.07.2021г. до 09.00 часа на 22.07.2021г. ще бъде спряно подаването на топла вода към сградите в карето  между:

 бул. ,,Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Мадрид“,  бул. „Ситняково“, ул. „Марагидик“, ул. „Георги Пеячевич“, ул. „Кобилино Бранище“, ул. „Велчо Атанасов“, ул. „Дечо Стефанов“, ул. „Иларион Драгостинов“, ул. „Калиманци“, ул. „Виница“,  ул. „Голаш“, ул. „Кочани“.

Повече подробности клиентите могат да получат от сайта на дружеството – www.toplo.bg и  Фейсбук -  www.facebook.com/www.toplo.bg., както и на информационния телефон – 0 700 11 111.

„Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство.

                                               

Пресцентър “Топлофикация  София” ЕАД