Предсрочно възстановено топлоподаване в ж.к. „Младост“-3

        “Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти, засегнати от реконструкцията на топлопреносната мрежа в ж.к.  “Младост” - 3, че ремонтните работи по топлопроводите са приключени със 7 дни по-рано от предвидения краен срок и подаването на топла вода вече е възстановено.

            В рамките на реконструкцията в квартала е подменено трасе с дължина близо 2 км. и са положени 3 944 м. тръби., включващи отклоненията към 17 жилищни сгради. Новите топлопроводи отговарят на всички съвременни изисквания за енергоефективност, качество и надеждност на топлоснабдяването. Предстои да бъде възстановена засегнатата инфраструктура, включително и паркинга между блокове 330 и 330А.

     

„Топлофикация София” ЕАД благодари на своите клиенти за проявеното разбиране и търпение по време на ремонтите!

             

 

     

             

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД