Доставена топлинна енергия през месеците ноември 2019 г. и ноември 2020 г.

 

Информация за размера на доставената топлинна енергия от „Топлофикация София“ ЕАД към клиентите за месец ноември 2020 г. и същия месец на предходния отчетен период

 

               

Месец/година

Доставена топлинна енергия в кВтч

Денградуси

Средна външна температура по данни на НИМХ

Работни дни отопление

Работни дни топла вода

Ноември 2019

324 716 218

242

9,7

26

30

Ноември 2020

457 007 466

411

5,3

30

30

Изменение

41%

169

-4,4

4

0

 

 

Анализът на данните на доставената топлинна енергия от „Топлофикация София“ ЕАД към клиентите за месец ноември 2020 г. в сравнение месец ноември 2019 г. показва:

 

  • Повишено потребление на топлинна енергия с 41%.
  • Повишение на денградусите за 2020 г.
  • По-ниска средномесечна температура с 4,4 градуса.
  • Повече дни с топлоподаване – 4 дни.

  

За постигне по-висока ефективност и оптимизиране на разходи, без да се нарушава топлинния комфорт в домовете, експертите на „Топлофикация София“ припомнят препоръките за разумно управление на топлоенергията.

 

Може да разгледате полезните съвети в YouTube канала на дружеството:

 

https://www.youtube.com/watch?v=BjsO-4bYbUQ&t=15s