Становище на „Топлофикация София" ЕАД във връзка с решение на ВАС

Уважаеми клиенти,

 

Във връзка с решение на Върховния административен съд № 15147/08.12.2020 г по адм. дело № 172/2019 г., с което се отменя влязло в сила решение № Ц-6/07.04.2017 г на КЕВР за цените на парното и топлата вода, бихме искали да заявим че:

 

- „Топлофикация София“ ЕАД не е страна по административното дело.


- „Топлофикация София“ ЕАД извършва своята дейност в строго регулирана среда, спазвайки всички нормативни изисквания.
 

- Към днешна дата КЕВР не е излязла със становище по случая, което да задължава „Топлофикация София“ ЕАД с каквито и да е било действия към потребителите.

 

 

Уверяваме Ви, че дружеството ще спази всички законови и нормативни разпоредби.