Предсрочно възстановено топлоподаване в кв. „Дървеница"

 

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме ви, че два дни предсрочно е възстановено подаването на топла вода в кв. „Дървеница“ с изключение на следните сгради:

 

бул. „Андрей Ляпчев” №№ 7, 9 и 11;

ул. „Дъбница” №№ 16, 18, 20, 3А и бл. №№ 46, 47, 48 и 49;

 

Към посочените адреси в срок до 30 септември 2020 г. топлоподаването ще се възстановява поетапно.