Оптимизирани графици за кв."Дървеница"

Уважаеми клиенти,

 

След  приключване на реконструкцията на главния топлопровод и предсрочното възстановяване на топлоподаването към кварталите  „Студентски град“, „Витоша“ и „Малинова долина“ , „Топлофикация София“ ЕАД направи оптимизиране на графиците за ремонт на останалите обекти в кв. „Дървеница“. Сроковете за изпълнение на обектите са следните:

 

До 02.09.2020 г.  ще бъде възстановено подаването на топла вода към всички сгради между улиците „Трайко Станоев“ и „Иван Боримечката“, с изключение на сградата на № 3-5 на ул. „Проф. Стоян Киркович“ и № № 3а, 7, 16, 18 и 20 на „Дъбница“.

След приключване на ремонтите по ул. „Трайко Станоев“ и ул. „Айдемир“, ще започнат изкопните работи по ул.“Дъбница“, по която преминава отклонението на топлопровода към тези сгради. Ремонтът ще бъде извършен във възможно най-кратки срокове.

В периода от 08.09. до 30.09.2020 г. ще се подменят последните отклонения за блокове № 46, 47, 48, 49, 42, 43, 44, 45 и 45А, като дотогава ще се възстанови подаването на топла вода към  № 3-5 на ул. „Проф. Стоян Киркович“ и № № 3а, 7, 16, 18 и 20 на ул. „Дъбница“.