Нова банкова сметка

„Топлофикация София“ ЕАД предоставя на своите клиенти още една възможност да заплащат безкасово сметките си за топлинна енергия.

 

От днес дружеството има открита сметка в Българска банка за развитие (ББР):

 

BG90NASB96201010837701

BIC код- NASBBGSF