Възстановяване на суми - кв. „Младост“ и кв. „Надежда“

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че във връзка с предстоящата кампания по възстановяване на суми от изравнителни сметки на клиенти от 3.08.2020 г. ще бъдат отворени и центрове за обслужване на клиенти в кв. „Младост“ (бл. № 310, вх. 4 - партер) и ж.к. „Надежда“ (ул. „Владимир Зографов” № 90).

 

Център за обслужване на клиенти в кв. „Младост“ – работно време от 7,00 ч. до 19,00 ч.

Център за обслужване на клиенти в ж.к. „Надежда“ – работно време от 8,30 ч. до 17,00 ч.