Реконструкция Център

„Топлофикация София” ЕАД напомня на своите клиенти от централна градска част, че от 23 юли до 15 септември 2020 г. ще бъде спряно подаването на топла вода поради започването на  реконструкция на топлопреносната мрежа. Засегнати от спирането са следните сгради:

 • ул. „Аксаков” №№ 9, 10, 11, 11-А, 12, 14, 16, 17, 18, 18-2, 21, 22, 24-А, 24-Б, 28, 29, 30, 30-А,31, 46, 48 А-В, 50 и 52;
 • пл. „Народно събрание” №№ 2, 3, 4, 9 и 12;
 • бул. „Цар Освободител” №№ 12 и 16;
 • ул. „6-ти септември” №№ 1, 2, 3, 5, 6 А-Б, 7, 7-А, 9, 9-Б, 13 А-Б и 19;
 • ул. „Хаджи Димитър” №№ 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 А-В, 14, 15, 17-А, 17-Б, 19-А и 19-Б;
 • ул. „Цар Иван Шишман” №№ 1, 2, 3, 3-А, 5 А-Б, 4, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 30, 31, 33 А-Б, 35 и 4;
 • ул. „Славянска” №№ 5-А, 7 А-Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 18-А, 20, 22, 24- 25, 29-А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 А-Б, 40 и 42;
 • ул. „Добруджа” №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 А-Б, 11 и 15;
 • ул. „Иван Вазов” №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 А-Б, 21 А-Б, 23, 23-Б, 25, 27, 29 А-Б, 34, 36, 38, 40 А-Б и 42;
 • ул. „Ген. Гурко” №№ 37, 38 А-Б, 40, 42 А-Б, 45, 47, 49 А-Б и 51;
 • ул. „Г. С. Раковски” №№ 123, 123-1, 125 и 127;
 • бул. „Васил Левски” №№ 51, 59, 61, 63-65, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93 А-Б;
 • ул. „Юрий Венелин” №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8-10, 7, 9, 11, 16 А-Б, 18-20;
 • ул. „Ген. Паренсов” №№ 2-А, 2-Б, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 27 А-Б, 29 и 31;
 • ул. „Граф Игнатиев” №№ 25, 29, 35-А, 35-Б, 37, 39 А-Б, 41 и 41-А;
 • ул. „Мальовица” №№ 2-4, 3 А-Б, 5 и 6;
 • ул. „Ф. Достоевски” №№ 2-4 и 6;             

Повече подробности спирането и за сроковете на ремонта клиентите могат да получат на информационния телефон в Кол центъра на компанията – 0 700 11 111, както и  в сайта на дружеството – www.toplo.bg и във Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg. Напомняме, че за времето на ремонтите на потребителите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода.

            “Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и разчита на разбиране от тяхна страна, тъй като ремонтите са от изключителна важност за подобряване показателите на предлаганата от дружеството услуга.