Изравнителни сметки - "Топлофикация София"

 

„Топлофикация София“ приключи в срок отчитането на уредите за дялово разпределение, въпреки закъснелия старт на кампанията заради извънредното положение. В качеството си на топлинен счетоводител, „Топлофикация София” обслужва 35 хиляди домакинства в столицата, от които 3 000 домакинства с реален месечен отчет.  Над  99% от имотите са отчетени.

 

Дружеството изготви изравнителните сметки на своите клиенти в срок и вече приключва раздаването им.

 

Изчисленията в изравнителните сметки са извършени с определената от КЕВР ретроактивна цена на топлинната енергия и сумите за приспадане са изрично посочени. Ако сумата за прихващане надвишава първата сметка, приспадането ще продължи и в следващите фактури до нейното изчерпване. 

 

Ето как изглежда и част от индивидуалната изравнителна сметка, която ще получи всеки клиент, който е предпочел „Топлофикация София“ за топлинен счетоводител.

 

IСумата за възстановяване/доплащане на всеки имот е равна на разликата от крайната сума на изравняване в табл. 3 и крайната сума от промяната в цената на топлинната енергия в табл. 4.

 

С цел по-голяма информираност „Топлофикация София“ ЕАД изпрати на потребителите заедно с изравнителните сметки допълнително нагледно обяснение за изчислените суми в двата случая-при връщане от изравнение и при доплащане от изравнение с прихващането на суми от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия.

 

Клиентите, на които топлинното счетоводство се извършва от ФДР „Топлофикация София“ ЕАД могат да получат допълнителна информация за изравнителните си сметки на информационен телефон  0700 11 111 , 02/ 903 30 89, 903 32 40, 903 31 17, 903 30 92, 903 3229 или чрез онлайн каналите: www.facebook.com/www.toplo.bg, е-mail: inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg.

 

Клиентите на останалите топлинни счетоводители трябва да се обръщат към тях за справки и допълнителни разяснения по изравнителните сметки.

 

 

Напомняме на потребителите, които все още не са осигурили достъп на топлинните счетоводители до дома си, че имат възможност да го направят до 31 август. За целта трябва да се свържат с тях и да определят допълнителна дата за отчет и проверка на уредите. Дори да не е използвано отопление и топла вода в имота, уредите трябва да бъдат отчетени от представител на фирмата за дялово разпределение. В противен случай  нормативната уредба предвижда да бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на сградата. Според новите срокове, заложени в Наредбата за топлоснабдяване, възражения по изравнителните сметки могат да бъдат подавани до 31.08.2020 г. След тази дата повече няма да има възможност за преизчисляване на изравнителните сметки.

 

Приложение към изравнителна сметка

               

Във всяка една фактура на „Топлофикация София“ ЕАД на отделен ред е посочено:

  • Дължимата сума за периода по фактура;

  • Общата сума за плащане (главница) на топлинна енергия;

  • Дължимата сума за дялово разпределение;

  • Сумата за възстановяване от промяната в цената на топлинната енергия;

  • Сумата от изравнителната сметка.

 

Забележка: Сумата за дялово разпределение не се приспада!  

 

Според новите срокове, заложени в Наредбата за топлоснабдяване, възражения по изравнителните сметки могат да бъдат подавани до 31.08.2020 г. След тази дата повече няма да има възможност за преизчисляване на сметките. 

 

Клиентите, на които топлинното счетоводство се извършва от ФДР „Топлофикация София“ ЕАД могат да получат допълнителна информация за изравнителните си сметки на информационен телефон  070011 111  или на

02/903 30 89, 903 32 40, 903 31 17, 903 30 92, 903 32 29 или чрез онлайн каналите: www.facebook.com/www.toplo.bg, е-mail: inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg.

Клиентите на останалите топлинни счетоводители трябва да се обръщат към тях за справки и допълнителни разяснения по изравнителните сметки.