Реконструкция по ул. „Ведрина“ - кв. „Лозенец“

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме своите потребители от кв. „Лозенец“, че поради необходимостта от извършване на реконструкция на топлопровод по ул. „Ведрина“ и присъединяване на нови клиенти, се налага спиране на топлоподаването към следните сгради:

 

от 01.08.2020 г. до 17.08.2020 г.

 

 • ул. „Златовръх“ №№ 13, 17, 19-21, 22, 31-35, 32, 37-41, 51 вх. 1, 2, 3, 52, 63-69; 71
 • ул. „Кораб планина“ №№  64, 66, 67, 69-71, 73;
 • ул. „Бигла“ №№ 41-45, 47, 50-52, 53, 55, 57, 56-58-60, 62, 64, № 52- НПМГ;
 • ул. „Якубица“ № 15;
 • ул. „Кричим“ №№ 65, 67-69, 78, 82;
 • бул. „П. К. Яворов“ №№ 40, 50-56, 58;
 • ул. „Ведрина“ № 10

 

от 01.08.2020 г. до 28.08.2020 г.

 

 • ул. „Ведрина“ №№ 1, 3, 4, 8;
 • бул. „П. К. Яворов“ №№ 34-36;
 • ул. „Златовръх“ №№ 47, 49;
 • ул. „Проф. Хараламби Тачев“ № 18