Ремонт на главен топлопровод в кв. „Лозенец“ и части от кв. „Изток“

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти от кв. „Лозенец“ и части от кв. „Изток“, че поради необходимостта от извършване на неотложен ремонт на главен топлопровод, доставящ топлинна енергия до двата квартала ще бъде спряно подаването на топла вода от 00.00 часа на 25 юни 2020г. до 24.00 часа на 30 юни 2020 г.

Засегнати ще бъдат потребителите в следните части от кв. „Лозенец“ и кв. „Изток“

 

ж.к. „Лозенец“:

 

-          карето в района на бул. „Пейо Яворов“, ул. „Стоян Михайловски“,   бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Черни връх“ и бул. „Никола Вапцаров“

 

-          карето в района на бул. „Черни връх“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Козяк“, ул. „Кишинев“ и Болница „Лозенец“;

 

-          карето в района на бул.„Черни връх“, ул. „Елин връх“, ул.“Свети Осий Кордобски“,  кв. „Южен парк“, ул.“Кожух планина“, ул. „Цветна градина“ и Посолство на САЩ;

 

-          карето в района на бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Черни връх“, бул. „Свети Наум“, ул. „Кръстю Сарафов“, ул. „Миджур“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Архитект Йордан Миланов“ и площад „Велчова завера“

 

ж.к. „Изток“

-          карето между ул. „Незабравка”, ул.”Русаля”, ул.„Тинтява” и бул.”Самоков”

 

В кв. „Лозенец“ екипите на „Топлофикация София“ ЕАД ще работят в тунел на 12 метра под земята, за да подменят свързваща тръбите арматура. В кв. „Изток“-юг ще бъдат укрепени топлопреносни съоръжения. За обектите дружеството ще осигури  необходимите резервни части, строителни материали, механизация и достатъчен брой работници. За началото и продължителността на ремонта, налагащ спирането на топлата вода клиентите са уведомени своевременно с разлепване на съобщения във входовете на засегнатите сгради.

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и разчита на разбиране от тяхна страна, тъй като ремонтите са от изключителна важност за подобряване качеството на услугата, за надеждността на топлоснабдяването и за безопасността на гражданите и работниците, обслужващи топлопреносната мрежа на столицата.

Клиентите могат да получат повече информация в сайта на дружеството – www.toplo.bg и във Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg., както и на информационния телефон в Кол центъра на компанията – 0 700 11 111.