Центърът за обслужване на клиенти на ул. „Сердика“ № 5

„Топлофикация София“ ЕАД уведомява своите клиенти, че считано от утре, 14 май 2020 г.,  ще бъде отворен само за прием на техническа документация Центърът за обслужване на клиенти на ул. „Сердика“ № 5, в сградата на НАГ.  Работното време на Центъра е от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Дружеството е предприело всички мерки за осигуряване на безопасни условия за гражданите и служителите. Служителите, които са в ежедневен и постоянен  контакт с клиенти разполагат с необходимите лични предпазни средства, а работните и клиентски помещенията периодично се дезинфекцират.