„Топлофикация София" започва да отчита уредите за дялово разпределение

Веднага след отпадане на извънредното положение, „Топлофикация София” стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за периода май 2019 - април 2020 г.

 

Още на 14 май започва отчитането за онези клиенти, които са предпочели “Топлофикация София” като топлинен счетоводител.

 

Във всяка сграда на видно място ще бъдат поставени съобщения за двете дати за отчет. “Топлофикация София” ще уведоми упълномощените лица и/или домоуправителите за графика на отчет. Информация ще бъде публикувана и в интернет и фейсбук страницата на дружеството.

 

Предвид епидемиологичната обстановка в страната, екипите са инструктирани да спазват изискванията за безопасност и ще носят лични предпазни средства – маски, ръкавици и калцуни. Всеки представител на “Топлофикация София” ще се легитимира със служебна карта.

 

„Създадохме строга организация за екипите ни, така че да успеем да извършим отчитането в по-кратки срокове и да компенсираме закъснелия старт. Ще споделим добрите си практики с другите фирми за дялово разпределение. Призоваваме ги да направят всичко по силите си, за да приключат кампанията в сроковете, залегнали в Наредбата за топлоснабдяването”, коментира Александър Александров, изпълнителен директор на “Топлофикация София”.

 

„Разчитаме на съдействие от страна на нашите клиенти. Ако всички спазваме предварително обявения график и потребителите осигуряват достъп до жилищата си на една от двете отчетни дати, ние ще можем в съкратени срокове да извършим отчитането. Това е много важно, защото така се гарантира и последващото формиране на коректни изравнителни сметки в срок”, допълни Александров.

 

Според Наредбата за топлоснабдяването на имотите без достъп или с отказан такъв ще бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на сградата. Потребителите могат да поискат корекции по изравнителните сметки, а крайният срок за допълнителни отчети, възражения и рекламации  е до 31 август. След тази дата  не могат да се преработват изравнителните сметки. 

 

„Навременното отчитане и предсрочните решения на КЕВР ни дават възможност да се справим оптимално бързо“, сподели изпълнителният директор на дружеството.

 

Още с първите си месечни сметки след утвърждаването на цените от държавния регулатор, клиентите на ”Топлофикация София”, които са на реален месечен отчет, ще получат фактурите си с посочени суми за възстановяване. Това ще се случи след 15 юни, когато потребителите получават фактурите си за месец май.