Kрай на отоплителния сезон

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти и фирмите за дялово разпределение, че процесът на поетапно изключване на отоплението в столицата е приключен и в тази връзка обявява от 29 април край на отоплителен сезон 2019-2020 г. Все още остава включено отоплението в няколко болници по молба на  техните ръководства.

 

Напомняме на нашите клиенти, че след приключването на отоплителния сезон и отмяната на извънредното положение ще стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2019 г. – 30 април 2020 г. Потребителите ще бъдат допълнително информирани от обслужващия ги топлинен счетоводител за графиците на отчетите. В тази връзка „Топлофикация София” ЕАД призовава клиентите си в рамките на отчетния период да осигурят достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще даде възможност на топлинните счетоводители да изготвят коректно и в срок изравнителните сметки и да не се налага те да бъдат многократно преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.

 

Припомняме, че клиентите имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. Ако нямат възможност да осигурят достъп до жилището на тези дати, хората могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят допълнителна дата за индивидуален отчет, която, обаче, се заплаща според ценоразписа на съответната фирма.