Пет центъра за обслужване на клиенти вече са на разположение за потребителите

Веднага след Великденските празници, на 21 април 2020 г., дружеството отвори 4 от своите центрове за обслужване на клиенти. Днес 27.04.2020 г. на разположение на гражданите и е касата в Централно управление с адрес кв. „Борово”, ул. „Природа” № 2.„Топлофикация София” ЕАД е предприела всички мерки за осигуряване на безопасни условия за гражданите и служителите. Служителите, които са в ежедневен и постоянен контакт с клиенти разполагат с необходимите лични предпазни средства, а работните и клиентски помещенията периодично се дезинфекцират.

Клиентите на дружеството могат да заплатят своите сметки в следните центрове:
 
бул. „Ген. Скобелев” №11 от 7.00 ч. до 19.00 ч.
кв. „Борово”, ул. Природа № 2 от 8.30 ч. до 17.00 ч.
бул. „Княз Дондуков” № 56 от 7.00 ч. до 19.00 ч.
ж.к. „Люлин”, 10 микрорайон, (трафопост до бл.101) от 7.00 ч. до 19.00 ч.
бул. „Цариградско шосе” № 28Б (4км.) от 7.00 ч. до 18.30 ч.

Продължава да работи и Информационният център в Централно управление на дружеството в кв. „Борово”, ул. Ястребец” 23Б с работно време от 08.30 ч. до 17.00 ч., а касата на адреса работи от 8:30 ч. – 18:00 ч.
Центровете отварят врати, за да улеснят онези клиенти на Топлофикация, които срещат затруднения да се възползват от алтернативните офлайн и онлайн канали. Сметки за парно и топла вода за могат да бъдат заплатени и в партньорските мрежи на Fast Pay, ePay, EasyPay, Транскарт и касите на Български пощи ЕАД.
 
 
Дружеството предлага възможност за заплащане на задълженията и по банков път:
 
Общинска банка АД – SOMBBGSF/BG48SOMB91301011253302
Юробанк България АД – BPBIBGSF/BG15BPBI79421088447001
ЦКБ АД – CECBBGSF/BG67CECB97901041406400
ПИБ – FINVBGSF/BG57FINV91501017116365
Банка ДСК – ЕАД – STSABGSF/BG88STSA93000026741115
Уникредит Булбанк АД – UNCRBGSF/BG58UNCR70001523957684

Напомняме на своите клиенти, че в сметките за март са въведени нови идентифициращи данни за всеки потребител. Промяната се налага заради внедряването на интегрираната информационна система ERP SAP и съпътстващата актуализация на клиентската база данни. „Абонатен №” се заменя с „№ на инсталация”, а „платец” се заменя с „договорна сметка”.
При плащане по банков път е важно в основанието да бъдат изписани правилно новите реквизити. Там трябва да бъде посочена вашата „№ на инсталация” или „договорна сметка”.
 
 
В случай, че искате да заплатите всички задължения по една Договорна сметка е достатъчно да изпишете само нея, като отпред посочите „ДС“ и персоналния ви номер на договорна сметка без интервал.
Ако искате да заплатите конкретни задължения за даден имот, следва да посочите номера на Инсталация, като отпред изпишете „И“ и персоналния ви номер на инсталация без интервал.
Заплащането на конкретни фактури става като посочите номерата на фактурите, като отпред изпишете „Ф“ и номера на фактурата без интервал.

Информация за новите реквизити може да се получи и на информационен телефон 0700 11 111 или чрез онлайн каналите: www.facebook.com/www.toplo.bg, е-mail:

inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg .

 
 
Въвеждането на интегрираната информационна система ще оптимизира процесите и ще осигури по-бързо и ефективно обслужване на потребителите.