Дружеството с нова интегрирана информационна система

„Топлофикация София“ ЕАД завърши успешно внедряването на интегрираната информационна система ERP SAP и съпътстващата актуализацията на базата данни на своите клиенти. С въвеждането на новата система се поставят цели, свързани с интегрирането в едно цяло на отделните софтуерни продукти, обслужващи различни ключови за дружеството бизнес – процеси: обслужване на клиентите; отчитане, разпределение и фактуриране на топлинната енергия; събиране на вземанията; развитие на човешкия капитал; управление на складовите наличности и заявките и др.

 

„Убедени сме, че въвеждането на интегрираната информационна система ERP SAP ще оптимизира процесите и ще осигури по-бързо и ефективно обслужване на потребителите.“, коментираха от дружеството.

 

В месечните съобщения, които клиентите ще получат след броени дни са посочени новите идентифициращи данни за всеки потребител – старият абонатен номер е заменен с № на инсталация, номерът на текущия платец вече е Договорна сметка. Освен това всеки потребител ще получи и специално писмо с подробна информация и указания за промените. Новите идентифициращи данни ще облекчат абонатите при използването на алтернативните и безкасовите начини на заплащане, като гарантират бързина и коректност при отразяването им в търговските и счетоводните системи на дружеството. Клиентите имат възможност също така да проверят новите си данни на информационния телефон 0700 11 111 или чрез дигиталните канали за комуникация: www.facebook.com/www.toplo.bg,  е-mail: inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg .

 

 

Мартенските сметки за парно и топла вода са предадени от топлинните счетоводители и от днес вече са на разположение на столичани. По данни на НИМХ средномесечната температура през март 2020 г. е била +6,4 градуса или с 2,3 градуса по-ниска в сравнение със същия месец на предходната година. Поради по-ниската температура и застудяването през последното десетдневие на м. март тази година столичани са консумирали 430 323 МВтч топлинна енергия, докато през м.март 2019 г. консумацията е била 346 945 МВтч. Напомняме, че мартенските сметки са изчислени по високата цената на топлинната енергия, която действаше до 1 април 2020 г. Новата цена, утвърдена от КЕВР и влязла в сила от 1 април 2020г. е изцяло в полза на потребителите и поради това се очакват по-ниски сметки за последния месец на отоплителния сезон.

 

Сметките на клиентите са изготвени съобразно изискванията на Наредбата за топлоснабдяване на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2018 -30.04.2019 г. Реално потребените количества топлинна енергия във всяко жилище ще бъдат отчетени и отразени в годишната изравнителна сметка след приключване на отоплителен сезон 2019-2020 г. Изключение правят абонатите, които имат месечно отчитане на уредите за дялово разпределение.