Промяна на абонатен номер и код платец

Уважаеми клиенти,

 

“Топлофикация София“ ЕАД Ви уведомява за следните промени във Вашите данни считано от 01.04.2020 г., във връзка с актуализиране база данни на Дружеството:

 

Вашият номер на текущия платец се заменя с Договорна сметка;

Вашият номер на текущия абонатен номер се заменя с Инсталация;

Вашият номер на текущия платец Ш000000 се заменя с Договорна сметка;

 

При плащане по банков път на задължения към „Топлофикация София“ ЕАД, основанието за превода трябва да съдържа правилно изписани реквизити. Задължително е, в поле „Основание“ на банковото платежното нареждане, да посочите един от описаните по-долу реквизити с цел бързото и коректно отразяване на Вашето плащане.

 

 1. В случай, че искате да заплатите всички задължения по една Договорна сметка е достатъчно да изпишете само нея, като отпред посочите „ДС“, изписва се ДС /персоналния Ви номер на договорна сметка/ без интервал.
 2. В случай, че искате да заплатите конкретни задължения за даден имот, следва да посочите номера на Инсталация, като отпред посочите „И“, изписва се И /персоналния Ви номер на инсталация/ без интервал.
 3. В случай, че искате да заплатите конкретни фактури, следва да посочите:
 • номерата на фактурите, като отпред посочите „Ф“, изписва се Ф /номер на фактурата по която желаете да платите/ без интервал.

 

 

За Ваше удобство, ползвайте следните алтернативни канали за плащане:   

 

Безкасово плащане по следните банкови сметки на Дружеството

 • Общинска банка АД – SOMBBGSF/BG48SOMB91301011253302
 • Юробанк България АД – BPBIBGSF/BG15BPBI79421088447001
 • ЦКБ АД – CECBBGSF/BG67CECB97901041406400
 • ПИБ – FINVBGSF/BG57FINV91501017116365
 • Банка ДСК – ЕАД – STSABGSF/BG88STSA93000026741115
 • Уникредит Булбанк АД – UNCRBGSF/BG58UNCR70001523957684

Също така, Вашите задължения могат да бъдат заплатени на:

 • Касите на Български пощи ЕАД
 • Касите на Fast Pay
 • Касите на Easy Pay
 • Чрез системата ePay.bg
 • Чрез банковата услуга Директен дебит
 • Чрез системата на Транскарт

   

При желание да получавате електронна фактура, моля заявете такава онлайн на e-faktura@toplo.bg, в Центровете ни за обслужване на клиенти или в деловодството на дружеството-кв. Борово, ул. „Ястребец“ 23.

 

За справки или допълнителни въпроси може да се свържете с нас на информационния телефон 0700 11 111, както и да използвате дигиталните канали за комуникация и информация: inf_r@toplo.bg,  info_r@toplo.bg и www.facebook.com/www.toplo.bg

 

„Топлофикация София“ ЕАД Ви поднася извинения за причиненото неудобство и Ви благодари, че сте наши клиенти!