Европейската комисия одобри инвестиция в „Топлофикация София“ ЕАД

Европейската комисия одобри инвестиция от над 77 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие за модернизиране на интегрираната система за управление на отпадъците в град София. Инвестицията ще подпомогне изграждането на високоефективно съоръжениe в „Топлофикация София“ ЕАД, което ще произвежда едновременно топлинна и електрическа енергия на базата на RDF гориво. Според изчисленията след изграждането на съоръжението то ще има капацитет за производство на топлинна енергия приблизително 55 мегавата (MW) и за производство на електрическа енергия 19 MW. Това означава топлинна енергия на по-ниски цени за 40,000 души и електричество за 30,000 души.

 

Проектът за изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF гориво представлява заключителната, трета фаза от програмата за управление на отпадъците на град София, която има за цел намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда, подобряване на рециклирането и стимулиране на инвестициите в управлението на отпадъците в град София.