ВАЖНО!

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Р България и с оглед ограничаване разпространението на COVID-19 и осигуряване безопасни условия за гражданите и служителите на „Топлофикация София“ ЕАД  от утре, 14 март 2020 г., за срок от 1 месец, до 13 април 2020 г. ще бъдат затворени всички Центрове за обслужване на клиенти на дружеството, с изключение на Информационния център в Централно управление на „Топлофикация София“ ЕАД (кв. „Борово“, ул. “Ястребец“ 23Б с работно време от 08.30 ч. до 17.00 ч.) Касата в Централно управление е с работно време от 8:30 ч. – 18:00 ч.

 

На служителите, които са в постоянен и ежедневен контакт с клиенти са раздадени необходимите лични предпазни средства. Помещението на Информационния център ще бъде дезинфекцирано ежедневно по 4 пъти, като в същото време служителите ще сменят и личните си предпазни средства.

 

Обръщаме се с молба към потребителите да посещават Информационния център само при необходимост, като ги съветваме да използват активно дигиталните ни канали за комуникация (inf_r@toplo.bg; info_r@toplo.bg; www.facebook.com/www.toplo.bg;), както и информационния телефон 0700 11 111.

 

За плащане на сметките за топлинна енергия клиентите могат да използват следните банкови сметки:

 

Общинска банка АД – SOMBBGSF     /    BG48SOMB91301011253302

Юробанк България АД BPBIBGSF    /     BG15BPBI79421088447001

ЦКБ АД CECBBGSF    /    BG67CECB97901041406400

ПИБ FINVBGSF    /    BG57FINV91501017116365

БАНКА ДСК – ЕАДSTSABGSF    /    BG88STSA93000026741115

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – UNCRBGSF    /    BG58UNCR70001523957684