„Топлофикация София“ реализира успешно първи сделки на газовата борса при по-добри условия

„Топлофикация София“ ЕАД реализира успешно първите си сделки за покупка на природен газ чрез платформата за търговия на „Газов хъб Балкан“ ЕАД. Количествата природен газ, закупени днес, 11.02.2020 г. са на цена от 38.60 лв. / MWh., която е с над 12% по-ниска от цената за продажба от обществения доставчик,  одобрена от КЕВР. Освен това, доставката ще бъде при условията на разсрочено плащане.

 

Сделките, реализирани на 10 и 11.02.2020 г., са успешни, както за „Топлофикация София“ ЕАД, така и за „Газов хъб Балкан“ ЕАД и са красноречиво доказателство за възможностите, които либерализираният и конкурентен пазар на природен газ предоставя на участниците в него, както и на крайните потребители.

 

Количествата, които дружеството ще закупува занапред в платформата, ще се увеличават прогресивно до достигане на минимум 50% от ползваните обеми в рамките на тази и следващата календарна година. Дружеството ще се стреми към по-добри търговски условия, изразени в заплащане на закупеното количество газ разсрочено в рамките на 90 дни.

 

„На газовата борса ние можем да купуваме природен газ от различни доставчици, респективно да се стремим към най-добрата за нас цена. Целта ни е да постигнем не по-малко от 10% под регулираната цена. Опитът ни от първите два дни показва, че пазарът е много динамичен и заложените цели са постижими. Конкурентните цени на борсата  неминуемо ще доведат до намаляване на разходите и съответно ще спомогнат за финансово оздравяване на дружеството.“, заяви инж. Александър Александров, изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД.

 

От скоро столичната Топлофикация търгува и на енергийната борса. Това е доказателство, че дружеството е конкурентоспособно и работи напълно прозрачно, изцяло в интерес на потребителите.

 

Излизането на газовата борса на „Топлофикация София“ ЕАД - най-голям консуматор на природен газ в страната е от ключово значение за успешното развитие на платформата на „Газов хъб Балкан“ ЕАД.

 

“Инфраструктурните проекти за развитие на междусистемната свързаност, както и успешно стартираната платформа за търговия на природен газ, вече дават реални резултати освен в посока повишаване на сигурността на доставките и диверсификация на източниците и маршрутите, а и в посока прозрачен и конкурентен пазар, което е от полза за всички заинтересовани страни”, заяви Владимир Малинов, председател на Съвета на директорите на „Газов хъб Балкан“ ЕАД и изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

 

Едва месец след старта си, „Газов хъб Балкан“ ЕАД вече има регистрирани 24 пазарни участници, сред които и най-голямото отоплително дружество на Балканския полуостров. Това е ясен сигнал за силен пазарен интерес към същинската борсова търговия, гарантираща условията на  равнопоставеност, прозрачност и надеждност и стимулираща либерализацията на пазара на природен газ в страната.

 

Планираните от „Топлофикация София“ ЕАД количества за покупка през платформите на „Газов хъб Балкан“ ЕАД, имат потенциал да превърнат дружеството в един от най-големите потребители на газовата борса.