Второ участие на „Топлофикация София“ ЕАД на борсовия пазар

„Топлофикация София“ ЕАД регистрира днес второ участие на Българската независима енергийна борса. Дружеството закупи 14 492 МВтч електрическа енергия за собствени нужди със срок на доставка 1.02.-30.06.2020 г.

 

„В края на миналата година заявихме намерението си да излезем от рамките на консервативния подход при търговията с електрическа енергия и да активизираме участието си на енергийната борса. На 31 декември 2019 г. за първи път самостоятелно продадохме 43 670 МВтч електрическа енергия и реализирахме 4,33 млн. лв. приход за дружеството.

 

На днешната тръжна сесия на Българската независимата енергийна борса постигнахме оптимална цена от 109.80 лв за МВтч и така успяхме да спестим от средствата, предвидени за закупуване на необходимите ни за собствени нужди количества електрическа енергия. Днешното участие на „Топлофикация София“ ЕАД на борсовия пазар е поредно доказателство за нашия отговорен подход към финансовото стабилизиране на дружеството“, заявиха от ръководството на компанията.