Дежурни екипи за Коледа

Във връзка с предстоящите празнични дни в „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за дежурство на екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа.

 

По време на всички почивни и празнични дни  ще се осъществява 24-часово дежурство с аварийни екипи.

 

Телефоните за връзка с тях са:  02/ 951 51 96 и  02 /951 52 58.

 

Допълнително на 25 декември 2019 г. от 09.00 до 15.00 часа в топлорайоните ще бъдат на разположение дежурни технически екипи.  По същото време в Кол центъра на дружеството също  ще има дежурни оператори. За връзка с тях клиентите могат да звънят на телефон 0 700 11 111.

 

Пожелаваме на всички клиенти на „Топлофикация София” ЕАД светли празници!