Запознайте се с основните елементи на Вашата нова фактура

 • 1. Адрес на имота на потребление
 • 2. Клиентска информация за дължими суми за отчетния период.
  .
 • 3. Вид отчитане
 • 4. Стойност за плащане
 • 5. Обща стойност за плащане
 • 6. Оставаща сума за плащане
 • 7. Информация за вземанияили задължения на потребителя за изминал период
 • 8. Обща сума на задължения или вземания на потребителя към посочената дата
 • 9.Подробна информация за формиране на сумата по т.7
 • 10. Изходни данни и пояснения за формирането на фактурата за текущия период
 • 11. Полезна информация за потребителя
 • 12. Начин на плащане