ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛЕН, ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, ЗВЕНО АВР, ТР „СОФИЯ ИЗТОК“

„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото Дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:

ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛЕН, ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, ЗВЕНО „АВТОТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ“, ТР „СОФИЯ ИЗТОК“

Описание на длъжността:

-Управление на моторни превозни средства за превоз на товари;
- Излизането на път се осъществява с пътен лист, който редовно се попълва и отчита;
- Служителят следи за техническото състояние и нормалната работа на автомобила, както и на допълнителното оборудване към него; участва в техническите им обслужвания;
- Спазва утвърдените норми за разход на горива, смазочни и други материали;
- Превозът на товари се осъществява за най-кратко време, по най-краткия маршрут и гарантирайки за сигурността на товара.


Изисквания за длъжността:
- Средно образование; Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория С+Е;
- Минимум пет години опит по специалността.

Личностни качества и умения:
- Дисциплинираност и отговорност за работа;
- Да проявява бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности;
-Умение за работа в екип.

Ние предлагаме:
- Добри условия на труд;
- Добра социална политика;
- Възможност за професионално развитие и квалификация.

Местоположение на работното място:
- гр. София, ТР „София Изток“, ул. „Цариградско шосе“ № 28 Б

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB