ТЕХНИК, ОТЧЕТИ И МОНТАЖИ


         „Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа и осигурява енергийната стабилност и удобството на града.

           Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.

            За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията: Техник, отчети и монтажи в звено „Складово и техническо управление“ на отдел „Дялово разпределение и енергийни услуги” към дирекция „Клиентска удовлетвореност и дялово разпределение“

 

Описание на длъжността:

Изпълнителска дейност по монтаж и отчет на уредите за дялово разпределение.

 

Задължения и отговорности:

·   Извършва технически дейности в индивидуални обекти (апартаменти, магазини, офиси, гаражи и др.) и в цели сгради–етажна собственост – монтаж/демонтаж, пломбиране, преместване, проверка, подмяна, препрограмиране на уреди за дялово разпределение; отчети; огледи и описи на отоплителната инсталация; проверки с топлофикационни райони; други в обхвата на дейността на отдел ДРЕУ.

·         Извършва месечни дистанционни и визуални отчети на уреди за дялово разпределение.

·         Участва в процеса по годишно отчитане на уредите за дялово разпределение.

·         Изготвя монтажни протоколи и протоколи с опис на уредите за дялово разпределение при присъединяване на сгради от друга ФДР или нови сгради.

·         Извършва проверки на уредите за дялово разпределение относно правилното им функциониране, целостта на пломбите, фабрични номера, място на монтаж и др.

 

Изисквания за длъжността:

·         Средно образование, подходяща техническа специалност

·         Да притежава свидетелство за управление на МПС

·         Две години професионална практика

·         Добри технически умения

·         Добра компютърна грамотност

 

Личностни качества и умения:

·         Комуникативност

·         Способност за работа с клиенти

·         Умение за работа самостоятелно и в екип

·         Прецизност и технически умения

·         Ориентираност към срокове и резултати

·         Отговорност и организираност

 

Ние ще Ви предложим:

• Брутно месечно възнаграждение, включващо:

- основна заплата;

- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;

- допълнително плащане за социално подпомагане.

• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.

• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.

• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.

• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.

• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.

• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.

• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.

• Служебен паркинг.

• Специализирани обучения за развитие на уменията.

• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.

• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.

• Карта Мultisport на преференциална цена.

 

Местоположение на работното място и работно време:

·         кв „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23 Б.

·         Осем-часов работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. с регламентирани почивки.

 

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

 

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Краен срок за подаване на документи: 21.12.2023 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB