ПОМОЩНИК ОПЕРАТОР, ПАРНА ТУРБИНА В ЦЕХ "ТУРБИНЕН" КЪМ ТР "СОФИЯ ИЗТОК"

„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОР, ПАРНА ТУРБИНА

Описание на длъжността:
- Следи за правилната и непрекъсната работа на дренажната система на тръбопроводи високо, средно и ниско налягане;
- Подготвя за пускане и наблюдава правилния процес на работа на питателните, кондензните и други помпи, регенеративната система, маслоохладителите както и всички съоръжения към тях;
- Обхожда съоръженията и следи за нередности;
- Наблюдава и записва показанията на контролно-измервателните уреди;
- Извършва превключвания по схемата;
- Ежедневно проверява нивото на питателните помпи и др.


Местоположение на работното място:
-ТР „София Изток”, ж.к. Дружба V-та част, ул. Димитър Пешев № 6
- Работата е на 12-часови смени по определен график.

Изисквания за длъжността:
- Висше техническо образование, средно техническо или средно-специално образование;
- Трудов стаж, минимум 1 г. по специалността;

Личностни качества и умения:
- Висока дисциплинираност и отговорност за работа;
- Умение за работа самостоятелно и в екип;
- Бърза и адекватна реакция в различни ситуации;
- Комуникативност, прецизност и лоялност.

Ние предлагаме:
- Добри условия на труд и атмосфера за работа;
- Възможност за професионално развитие и квалификация;
- Дългосрочна заетост;
- Добра социална политика.


Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB