ОПЕРАТОР, СПОМАГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЦЕХ „ЕЛЕКТРО“, ТР „СОФИЯ ИЗТОК“


„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа и осигурява енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.
За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията: ОПЕРАТОР, СПОМАГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЦЕХ „ЕЛЕКТРО“  ТР „СОФИЯ ИЗТОК“


Кратко описание на длъжността:

Дейност по обслужване и надзор на електрическите съоръжения, отнасящи се към собствените нужди на централата.

Структурна единица, в която се намира позицията:

Цех „Електро“, ресор „Производство на топлинна и електрическа енергия“-  ТР „София Изток“.

Функции и задължения на длъжността:
• Участва в оперативните превключвания на електрооборудването с напрежение до 1000V, а над 1000V задължително с началник смяната;

• Обхожда и преглежда всички електрически устройства, съгласно маршрутен график;

• Подменя предпазители за ниско напрежение; проверява за отсъствие на напрежение, поставя преносими заземления, проверява с мегаомметър състоянието на изолацията и измерва съпротивлението на генератори, ел. двигатели, трансформатори и кабелни линии;

• Участва при откриване и отстраняване на неизправности по силовите и осветителни схеми;

• Придружава началник смяната при всички отговорни манипулации;

• Участва в ликвидирането на аварийни ситуации;

• Спазва правилата за безопасност и здраве при работа, НТЕЕЦМ, експлоатационните инструкции в цеха и противопожарните инструкции;

• Изпълнява и други задачи, свързани с естеството на работа.

Изисквания за длъжността:

Висше или средно техническо образование;

Професионален опит в отрасъл енергетика/топлофикация ще се счита за предимство;

Компютърна грамотност и познания, свързани със спецификата на дейността.

 

Основни нормативни актове, които следва да познава лицето, заемащо длъжността:

Устройството и принципа на действие на силови трансформатори, генератори и асинхронни двигатели в ел. централи;

Правилата и допустимите стойности при изпитване на изолационното състояние на съоръженията в ел. централи;

Устройството и принципа на действие на защитите;

Предназначенията и условията за използване на контролно-измервателните прибори;

Нормативните и административните актове и документите, касаещи дейността на Дружеството.


Личностни качества и умения:
• Комуникативност;
• Умение за работа самостоятелно и в екип;
• Прецизност и аналитично мислене;
• Ориентираност към срокове и резултати;
• Отговорност, организираност и лоялност.

Ние ще Ви предложим:
• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.

 

Местоположение на работното място и работно време:
гр. София; ТЕЦ „София Изток“ -  кв. Дружба , ул. Димитър Пешев № 6

Работата е на сменен режим, 12-часови работни смени по определен график.

 

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 06.12.2023
г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB