ОПЕРАТОР, БИТОВИ КЛИЕНТИ

"Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа и осигурява енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.
За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

ОПЕРАТОР, БИТОВИ КЛИЕНТИ

Описание на длъжността:

-Осъществява телефонни разговори с битови длъжници на Дружеството с цел създаване на мотивация у тях за погасяване на задълженията им към Дружеството и отразяване на резултата от обажданията в база данни чрез специализиран софтуер;
-Осъществява връзка по телефона с битови длъжници на Дружеството с цел да се разберат причините за просрочие на плащанията, да се предостави информация и уговорят сроковете и размера на плащанията, които ще направи клиентът, за да погаси задълженията си;
-Извършва последващи обаждания към длъжника с цел напомняне предишни уговорки и следене развитието на случая;
-Работи със специализиран софтуер, съгласно изискванията на Методиката за събиране на вземанията, като администрира получената информация в базата данни и поставя съответен екшън код за резултата от разговора;
-Избира правилния подход към всеки клиент, в зависимост от причината за забавянето на плащането, спазва при разговор етичните норми за водене на диалог с длъжниците, внимателно ги изслушва и се стреми да запази престижа на Дружеството;
-Стреми се да уговори възможно най-краткия срок за погасяване на задълженията на длъжника;
-По време на работа се стреми средният процент събираемост да не е по-нисък от възложения му таргет;
-При необходимост изпълнява задълженията на „Оператор, стопански клиенти“;
-Осем часов работен ден.

Местоположение на работното място:
-гр. София, бул. „История Славянобългарска“ № 6;

Изисквания за длъжността:
-Средно образование.

Да познава:
-Закон за енергетиката;
-Закон за измерванията;
-Наредба за топлоснабдяването;
-Наредба за образуването и прилагането на цените и тарифите на топлинната енергия.

Трудов опит:
-Минимум една година опит на сходна длъжност.

Допълнителни изисквания:
-Компютърна грамотност;
-Работа със SAP

Личностни изисквания:
-Отлични комуникативни умения и ясна дикция;
-Емоционална стабилност;
-Проактивност и гъвкавост;
-Добра писмена и речева култура на български език;
-Умения за убеждаване и водене на преговори;
-Отговорност и самодисциплина.

- Ние ще Ви предложим:
- Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
- Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
- Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.;
- Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
- Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
- Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
- Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
- Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
- Служебен паркинг.
- Специализирани обучения за развитие на уменията.
- Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
- Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
- Карта Мultisport на преференциална цена.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи до 28.02.2024 г. вкл.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB