ОКСИЖЕНИСТ/ ТР "СОФИЯ ИЗТОК"

„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:

ОКСИЖЕНИСТ В ЗВЕНО "АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ" КЪМ ТР "СОФИЯ ИЗТОК"

Описание на длъжността:
- Извършва газокислородно заваряване, спояване и наваряване на статично и динамично натоварени конструкции при ремонта на енергетичното и топлофикационно оборудване;
- Оразмерява и прави заготовки за подмяна на повредени участъци, осигурява технологични люкове при труднодостъпни места за заварка;
- Извършва газокислородно заваряване на черни и цветни метали, биметални стомани, сплави и комбинирани съединения на стомани, цветни метали и сплави;
- Извършва газокислородно рязане на листове и профилни конструкции, независимо от конфигурацията, средата и дебелината на материала;
- Заварява тръби и съдове;
- Заварява отговорни възли и детайли при ремонта на оборудването;
- Подготвя оборудването за газокислородно заваряване и рязане, избира режима на заваряване, горелки и резци;
- Поддържа в изправно състояние и на необходимото техническо равнище апаратите и съоръженията за заваряване.

Местоположение на работното място:
- Бул. „Цариградско шосе“ № 28 Б.

Изисквания за длъжността:
- Средно образование и курс за професионална подготовка /заварчик/;
- Свидетелство за правоспособност по заваряване - 311;
- 3 г. трудов стаж по специалността.

Личностни качества и умения:
- Висока дисциплинираност и отговорност за работа;
- Умение за работа самостоятелно и в екип;
- Бърза и адекватна реакция в различни ситуации;
- Комуникативност, прецизност и лоялност.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.
Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 09.02.2023 г.          


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB