Монтьор, топлофикационни съоръжения в звено АВР към ТР "София Изток"


Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото Дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:


Монтьор, топлофикационни съоръжения в звено "Аварийно възстановяване и ремонт", към ТР „София Изток“

Описание на длъжността:
- Извършва товарo – разтоварни, изкопни и възстановителни работи при отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа в топлорайона.
- Участва в дейността по отстраняване на аварии , текущи и основни ремонти по топлопреносната мрежа.
- Съдейства и помага при заваръчни работи, подмяна на тръби
- Участва в подмяната на тръби, компресори и други съоръжения по топлопреносната мрежа.
- Разчита конструктивна, техническа и технологична документация - сборни и работни чертежи, технологични карти, контролни карти, диаграми за анализ и др.

Изисквания за длъжността:
- Средно образование или средно техническо.
Да познава:
-начините за предпазване на съоръженията от корозия.
- правилата за маркировката на съоръженията при строително-ремонтни дейности
-правилата за безопасност при работа, пожарна безопасност и опазване на околната среда.

Личностни качества и умения:
❖ Висока дисциплинираност и отговорност за работа;
❖ Умение за работа в екип;
❖ Ориентация към срокове и резултати;
❖ Бърза и адекватна реакция в различни ситуации;
❖ Умение за работа с ръчни електрически инструменти, механичен монтаж на прецизни малогабаритни сглобки и електрически измервания.

Ние предлагаме:
❖ Добри условия на труд и атмосфера за работа.
❖ Възможност за професионално развитие и квалификация.
❖ Дългосрочна заетост;
❖ Добра социална политика.

Местоположение на работното място:
❖ Бул. „Цариградско шосе“ № 28 Б

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 14.12.2022г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB