Монтьор, топлофикационни съоръжения в звено АВР към ТР „Люлин“


„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото Дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:

Монтьор, топлофикационни съоръжения в звено "Аварийно възстановяване и ремонт“, към ТР „Люлин“.

Описание на длъжността:

• Извършва товарo – разтоварни, изкопни и възстановителни работи при отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа в топлорайона.
• Участва в дейността по отстраняване на аварии , текущи и основни ремонти по топлопреносната мрежа и абонатните станции.
• Съдейства и помага при заваръчни работи, подмяна на тръби.
• Участва в подмяната на тръби, компенсатори и други съоръжения по топлопреносната мрежа.

Изисквания за длъжността:
• Средно образование или средно техническо.

Да познава:
-начините за предпазване на съоръженията от корозия.
-правилата за маркировката на съоръженията при строително-ремонтни дейности.
-правилата за безопасност при работа, пожарна безопасност и опазване на околната среда.

Личностни качества и умения:
• Висока дисциплинираност и отговорност за работа;
• Умение за работа в екип;
• Ориентация към срокове и резултати;
• Бърза и адекватна реакция в различни ситуации;
• Умение за работа с ръчни електрически инструменти, механичен монтаж на прецизни малогабаритни сглобки и електрически измервания.

Ние предлагаме:
• Добри условия на труд и атмосфера за работа.
• Възможност за професионално развитие и квалификация.
• Дългосрочна заетост.
• Добра социална политика.

Местоположение на работното място:
• ул. „Владимир Зографов“ № 90

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB