ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА В ЦЕХ „КИП и А“ В ТР „СОФИЯ“

„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото Дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:

 

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА В ЦЕХ „КИП и А“ В ТР „СОФИЯ“

Описание на длъжността:

- Поддържа и ремонтира монтираната регулираща и контролно - измервателна апаратура в ТЕЦ „София”;

- Отговаря за системите за автоматично регулиране в ТЕЦ „София”;

- Отговаря за нормалната работа и ремонта на ел. задвижките в ТЕЦ „София”;

- Извършва периодичен обход на съоръженията в ТЕЦ „София” за установяване на състоянието на контролно – измервателната апаратура и автоматика;

- Извършва настройка и регулиране на системите за автоматично регулиране;

- Извършва ремонт и подмяна на износени и дефектирали части от контролно – измервателната апаратура и системи за автоматично регулиране;

- Работи с контролно – измервателните уреди в ТЕЦ „София” и води документация по отчитането им и техническото им състояние;

- Осем часов работен ден.

 

 

Местоположение на работното място:

 

-     гр. София, ул. „История Славянобългарска“ № 6.

 

Изисквания за длъжността:

 

-      Средно техническо образование.

 

Трудов опит:

 

-     Не се изисква.

 

Допълнителни изисквания:

 

-Умения за работа с електро и електронна диагностична апаратура;

-Умения за разчитане на електротехнически схеми;

-Компютърна грамотност.

 

Личностни изисквания:

·         Комуникативност;

·         Умение за самостоятелна работа и работа в екип;

·         Способност за бърза ориентация в ситуация и вземане на адекватни решения;

·         Прецизност и аналитично мислене;

·         Ориентираност към срокове и резултати;

·         Отговорност и организираност;

·         Лоялност.

 

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.


Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 23.11.2022


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB