„Топлофикация София” ЕАД предлага на своите клиенти услугата дялово разпределение

 

 Системи за дистанционно отчитане!

Предимства на системите за дистанционно отчитане:

дитанционно отчитане на употребената топлоенергия

  • Не е задължително присъствието на собствениците при отчитане на данните
  • Личното пространство на потребителя е защитено
  • Ниска мощност на излъчване и кратка продължителност на предаване на данни
  • Липса на грешки при предаване на данни
  • Ежемесечно реално разпределение на консумираната енергия
  • Грешки в устройството или манипулации се показват по време на отчета
  • Изключително високо ниво на сигурност на резултатите и преноса на данниг.

 


 

На всички клиенти, които изберат Топлофикация София за топлинен счетоводител, предлагаме още по-ниски цени на уредите.

Изтеглете ценоразпис за разпределители, водомери и топломери, предлагани от "Топлофикация София"ЕАД 

Изтеглете ценоразпис на услугите, свързани с дяловото разпределение на топлинна енергия, извършвано от "Топлофикация София"ЕАД

 


 

Документи за изтегляне: