"Топлофикация София" ЕАД подкрепя София да бъде избрана за Европейска столица на културата през 2019 г..

Посетете www.sofia2019.bg