Доокомплектоване на абонатни станции - 30.07.2012г.

2012-07-30

Публична покана с предмет: "Закупуване на оборудване за доокомплектоване на 8 броя абонатни станции в м. "Люлин - 2 м.р.", кв.33, УПИ I2651, УПИ III2651, УПИ IV2651 УПИ V2651"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)