Водомери за студена вода с импулсен изход - 30.07.2012г.

2012-07-30

Публична покана с предмет: "Доставка на 505 броя водомери за студена вода с импулсен изход за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)