Строително - ремонтни работи - 27.07.2012г.

2012-07-27

Публична покана с предмет: "Извършване на строително - ремонтни работи за въвеждане на мерки по енергийна ефективност и използване на възобновяеми източници на сгради, собственост на "Толофикация София"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)