Доставка на графитни четки за генераторите - 25.07.2012г.

2012-07-25

Публична покана с предмет:"Доставка на графитни четки за генераторите  на ТЕЦ "София"и ТЕЦ "Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)