Копирна хартия, принтерна хартия - 24.07.2012г.

2012-07-24

Публична покана с предмет:"Периодични доставки на копирна хартия, принтерна хартия широк печат и изделия от хартия за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)