ОП - Направа на покривна плоча на камера К№ КГ-33-28

2012-07-23

Публична покана с предмет:"Направа на покривна плоча на камера К№ КГ-33-28 на ул. "Княз Ал. Батенберг и ул. "Ген. Й. В. Гурко" и камера К№ КІІІ-28 на ул.  "Дамян Груев"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)