Топлоизолация на филтър за съхранение на йонити - 18.07.2012

2012-07-18

Публична покана с предмет:"Направа топлоизолация на филтър за съхранение на йонити в ОмИ в цех "Химичен" на ТЕЦ "София"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)