Сервизно обслужване на електрическа бариера - 16.07.2012г.

2012-07-16

Публична покана с предмет:"Сервизно обслужване на електрическа бариера и енергосъоръжения на индустриален клон в ТР "София Изток" за срок от 2 (две) години"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)