Хранилищно обслужване - 16.07.2012г.

2012-07-16

Публична покана с предмет:"Хранилищно обслужване на  2 (два) броя
радиационни глави на гамадефектоскопи за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД за срок от 1 (една) година"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)