Филтри за природен газ в газо-разпределителен пункт - 09.07.2012г.

2012-07-09

Публична покана за обществена поръчка с предмет:
"Подмяна на филтърна материя на филтри за
природен газ в газо-разпределителен пункт на ТЕЦ "София Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)