Подмяна на релейни защити - 09.07.2012г.

2012-07-09

Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Подмяна на релейни защити на генератор №1 с микропроцесорни” в ТР ”София Изток”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)