Измерване разход на газ, пара и вода - 03.07.2012г.

2012-07-03

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на средства и системи за измерване разход на газ, пара и вода за нуждите на "Топлофикация София" АЕД, с четири обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)