Почистване на безнапорен канал - 29.06.2012г.

2012-06-29

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Почистване на безнапорен канал и резервоари  в  ТЕЦ "София Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)