Прибори за визуален контрол - 22.06.2012г.

2012-06-22

Публична покана за обществена поръчка с предмет:"Доставка на прибори за визуален контрол в командна зала и местно табло на ТГ № 8 в ТЕЦ "София"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)